Ads 468x60px

Today :

Thursday, November 2, 2017

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය - මාධ්‍ය හමුව 2017

අප භූමියේ පස්, වැලි, කළුගල් හා මැටි ආශ්‍රිතව සිදුවෙතැයි පැවසෙන අනවසර කැණීම් හා ප්‍රවාහනය කිරීම් හා බැඳුනු මහා පරිමාණ ජාවාරම් හේතුකොටගෙන සිදුවන බරපතළ පරිසර විනාශය පිළිබඳව වර්තමානයේ ජනමාධ්‍යවල නිරන්තර කතාබහට ලක්ව ඇත.
එසේම අධිවේගී මාර්ග ඇතුළු වර්තමානයේ රට තුළ දියත් වන දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අවශ්‍ය ගල්, වැලි, පස් යනාදිය අප්‍රමාදව පහසු‍වෙන් ලබා ගැනීමට ඇති නොහැකියාව හේතුකොටගෙන රජයේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති පවා නතර වී ඇත.
ඉහත කරුණු දෙකටම අදාළව සියළු පාර්ශවයන්ගේ ඇඟිල්ල දිගු වී ඇත්තේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයටයි. එබැවින් ඉහත චෝදනාවලට අදාළව සත්‍යය හෙළිදරව් කිරීම හා අපගේ නව සැලසුම් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා කටයුතු යොදා ඇත.
මහ ජනතාවට තමන්ගේ යෝජනා, චෝදනා ,පැමිණිලි හා වෙනත් තොරතුරු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයෙන් විමසීම සඳහා දවසේ පැය විසිහතර පුරා ක්‍රියාත්මක වන 1921 නව ක්ෂනික  ඇමතුම් දුරකථන සම්බන්ධතාවය හරහා දැනුම්දිය හැක.
භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය සම්බන්ධවයෙන් යම් මාධ්‍ය ආයතනයකට අවශ්‍ය තොරතුරු විමසීම උදෙසා මාධ්‍ය ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර කාර්යාංශයට එල්ල වන සෑම චෝදනාවකදීම එම චෝදනා මාධ්‍ය තුලින් ප්‍රචාරය කිරීමට පෙර භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් පත් කර ඇති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තුමාගෙන් එම පුවතේ නිවැරදි බව හා සත්‍යතාවය තහවුරු කරගැනීම උදෙසා නව මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දූරය හඳුන්වා දී ඇත.
මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ වගකීම හා කාර්යභාරය තුලින් ඉදිරි නව සැලසුම් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් 2017.11.02 බ්‍රහස්පතින්දා දින පෙ.ව 11.00 ට   සභාපති නීතීඥ නිමල් බෝපගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රොහාන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් අංක 569 එපිටමුල්ල පාර, පිට‍කෝටිටේ පිහිටි භු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

*ප්‍රවෘත්ති විකාශය


Thursday, October 19, 2017

Launching of four new Thematic Maps

The above mentioned four thematic maps are;

  • 1:300,000 scale Geochemical Atlas (Vol. Env 1 Sheet 20: Rakwana - Tangalla),
  • 1:250,000 scale Four-quadrant Provisional geological map covering the entire country,
  • 1:50,000 scale Three Quaternary Geological maps, namely, Kalutara, Balapitiya-Ambalangoda and Matara and
  • (1:150,000) scale Mineral Map of the Central Province


of the four maps, the GSMB Geochemical Atlas covers  southern part of the Southern Province  and NW and NE parts of the Sabaragamuwa and Uva Provinces respectively, depicts the distribution of chemical elements of the area, enabling professionals to determine, inter alia, the influence on soil fertility, forestry, water quality and human-animal health. Considering the area it covers, this map, will undoubtedly be a much sought-after document for development plans of Hambantota and its vicinity. The GSMB plans to generate a series of Geochemical Maps at the same scale by continuing this geochemical mapping programme island-wide and compile the National Geochemical Atlas that could contain nearly twenty maps.

This Atlas will be an extremely valuable multi-user data base and consequently a powerful tool for scientists and national-level planners from different sectors such as land-use, urban planning, environmental management, monitoring industrial pollution and mitigating endemic health problems, in mineral exploration and academic studies of the upper continental crust.

The four-quadrant Provisional Geology map provides a synoptic view of the country’s rock types, their associations, geological structure, drainage patterns, etc. and therefore will be an essential map for mega development projects. At its scale of 1:250,000, in addition to its manifold geologic value, it would also be an ideal start-up map to demarcate new electoral boundaries.                                           

The three Quaternary Geological maps namely, Kalutara, Balapitiya-Ambalangoda and Matara, at 1:50,000 scale, contain valuable geological information useful for various disciplines including mineral and ground water exploration, civil and geotechnical engineering, etc.

The Central Province Mineral Resources map could no doubt be used to augment its development portfolio by adding mineral based industries. The GSMB plans to prepare similar maps covering all Provinces.


The Maps Launching Ceremony  was   held at BMICH on 16th October 2017   in line with the Sri Lanka Next  Program organized by the Ministry of Environment and Mahaweli Development  and   his Excellency Maithripala Sirisena, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka graced this occasion as its Honoured Chief Guest. 
Fixing prices for sale of the First Soil Geochemical Atlas of Sri Lanka Quaternary maps, Provincial Mineral map and Quadrant geological maps

Geochemical Atlas (Vol. Env 1 Sheet 20: Rakwana- Tangalla) is the first National Geochemical Atlas published in Sri Lanka, which was based on the island-wide geochemical mapping programme conducted by the GSMB.
In addition GSMB has recently published 03 Quaternary Geochemical maps (Kalutara,Balapitiya-Ambalangoda and Matara), Provincial Mineral Map(Central province)and 04 Quadrant geological maps(1:250,000) covering the entire country.
Fixing prices for these publications for sale in the GSMB library and following prices are recommended.

Geochemical Atlas                            Rs.3000/=
Quaternary Geological maps (each)  Rs.2000/=
Mineral Map                                     Rs.1500/=
Quadrant Geological Maps (each)     Rs.2500/=

Tuesday, August 8, 2017

New Director General of Geological Survey & Mines Bureau Prof.Rohan Fernando assumes duties

Prof. Rohan Fernando assumed duties on 08th of August 2017 as the Director General of the GSMB. A brief welcome ceremony was organized at the GSMB auditorium by the staff.